Senioren

De seniorengroep telt tien leden en vijf begeleiders (zie foto2). De senioren hebben eens in de twee weken op vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur opkomst.