Gedragscode: Fysieke en sociale veiligheid.

Sociale Veiligheid

Scouting B.E. de Blauwe Reigers vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar leden/deelnemers belangrijk tijdens de scoutingactiviteiten.

Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen en de wet. Voorbeelden zijn: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

We hebben daarom een gedragscode opgesteld voor leidinggevenden/kaderleden waarin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen hen en de leden/deelnemers. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat het aangeven van precieze grenzen niet altijd eenvoudig is. Het is sterk afhankelijk van de situatie en de deelnemer. Maar er is wel één heel duidelijke grens, en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen kaderleden en deelnemers absoluut ontoelaatbaar zijn! Om de fysieke en sociale omgang zo goed mogelijk te waarborgen hebben we regels dienaangaande gesteld: 

  1. Alle leidinggevenden/kaderleden beschikken over een VOG. (verklaring omtrent het gedrag)
  2. Binnen het bestuur is een persoon aangesteld die fysieke en sociale veiligheid tot zijn taakgebied heeft.
  3. Voor leidinggevenden/kaderleden is een gedragscode opgesteld. Deze dient door hen ondertekend te worden.
  4. Binnen onze scoutinggroep hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Bij vermeende schendingen kan hij worden geconsulteerd. Voor onze vereniging is dat:de heer Hr. J. Martens. Tel:06 53 77 91 09 
  5. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
  6. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
  • inveiligehanden@scouting.nl
  • socialeveiligheid@scouting.nl